ฟ้าไทย

ผงปรุงรสหมู “ฟ้าไทย” มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศสูง ได้รับเครื่องหมาย เชลล์ชวนชิม จึงมั่นใจในเรื่องของคุณภาพ และรสชาติ ที่จะช่วยเติมความสุข ทุกความอร่อย ให้กับทุกมื้ออาหารของคุณทั้งเมนู ผัด ทอด ต้ม หมัก ยำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผงปรุงรส

ประเภทสินค้า : ผงปรุงรส

รสชาติ : รสหมู

ขนาด : 12 (แผง, แพ็ค) / 75 / 165 / 400 / 800 / 1200 / 1500 กรัม

ราคา (ปลีก) : 3 / 12 / 25 / 55 / 95 / 130 / 150 บาท

อายุ : 18 เดือน

เหมาะสำหรับ : ผัด ทอด ต้ม หมัก ยำ


ผงปรุงรส

ประเภทสินค้า : ผงปรุงรส

รสชาติ : รสไก่

ขนาด : 12 (แผง, แพ็ค) / 75 / 165 / 400 / 800 กรัม

ราคา (ปลีก) : 3 / 12 / 25 / 55 / 95 บาท

อายุ : 18 เดือนเหมาะสำหรับ : ผัด ทอด ต้ม หมัก ยำ


ผงปรุงรส

ประเภทสินค้า : ผงปรุงรส

รสชาติ : รสเห็ดหอม

ขนาด : 75 / 165 / 800 กรัม

ราคา (ปลีก) : 12 / 25 / 95 บาท

อายุ : 18 เดือนเหมาะสำหรับ : ผัด ทอด ต้ม หมัก ยำ


ผงปรุงรส

ประเภทสินค้า : ผงทำซุปน้ำใส

รสชาติ : น้ำใส

ขนาด : 75 / 165 / 400 / 800 กรัม

ราคา (ปลีก) : 12 / 25 / 55 / 95 บาท

อายุ : 18 เดือนเหมาะสำหรับ : ทำเมนูซุปน้ำใส, ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส, ข้าวต้ม และ แกงจืดทุกชนิด


ผงปรุงรส

ประเภทสินค้า : ผงทำซุปน้ำข้น

รสชาติ : น้ำข้น

ขนาด : 75 / 165 / 800 กรัม

ราคา (ปลีก) : 12 / 25 / 95 บาท

อายุ : 18 เดือนเหมาะสำหรับ : ทำเมนูซุปน้ำข้น, ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก และ น้ำตุ๋นทุกชนิด


ผงปรุงรส

ประเภทสินค้า : ผงปรุงรส

รสชาติ : รสผัก

ขนาด : 150 กรัม

ราคา (ปลีก) : 25 บาท

อายุ : 18 เดือน

เหมาะสำหรับ : ผัด ทอด ต้ม หมัก ยำ


น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

ประเภทสินค้า : น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

รสชาติ : น้ำใส

ขนาด : 80 / 350 กรัม (ใช้กับน้ำ 1.5 / 12 ลิตร)

ราคา (ปลีก) : 12 / 30 บาท

อายุ : 18 เดือน

เหมาะสำหรับ : ทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใส, เย็นตาโฟ และ เมนูน้ำใสทุกชนิด


น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

ประเภทสินค้า : น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

รสชาติ : น้ำข้น

ขนาด : 80 / 350 กรัม (ใช้กับน้ำ 1.5 / 12 ลิตร)

ราคา (ปลีก) : 12 / 30 บาท

อายุ : 18 เดือน

เหมาะสำหรับ : ทำน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำตก, น้ำตุ๋น และ เมนูน้ำข้นทุกชนิด


น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

ประเภทสินค้า : น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

รสชาติ : รสพะโล้

ขนาด : 350 กรัม (ใช้กับน้ำ 5 ลิตร)

ราคา (ปลีก) : 30 บาท

อายุ : 18 เดือน

เหมาะสำหรับ : ทำน้ำเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ด, ก๋วยจั๊บน้ำข้น, ขาหมู และต้มพะโล้ทุกชนิด


น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

ประเภทสินค้า : น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

รสชาติ : รสเนื้อ

ขนาด : 350 กรัม (ใช้กับน้ำ 5 ลิตร)

ราคา (ปลีก) : 30 บาท

อายุ : 18 เดือนเหมาะสำหรับ : ทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อสด, เนื้อเปื่อย และ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อทุกชนิด


น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

ประเภทสินค้า : น้ำก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปเข้มข้น

รสชาติ : บะหมี่เกี๊ยว

ขนาด : 350 กรัม (ใช้กับน้ำ 12 ลิตร)

ราคา (ปลีก) : 30 บาท

อายุ : 18 เดือน

เหมาะสำหรับ : ทำบะหมี่เกี๊ยวน้ำ, เกี๊ยวกุ้ง และ น้ำซุปบะหมี่เกี๊ยวทุกชนิด


น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

ประเภทสินค้า : น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

รสชาติ : รสปลา

ขนาด : 350 กรัม (ใช้กับน้ำ 12 ลิตร)

ราคา (ปลีก) : 30 บาท

อายุ : 18 เดือน

เหมาะสำหรับ : ทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา และก๋วยเตี๋ยวปลาทุกชนิด


น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

ประเภทสินค้า : น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

รสชาติ : ไก่มะระ

ขนาด : 350 กรัม (ใช้กับน้ำ 5 ลิตร)

ราคา (ปลีก) : 30 บาท

อายุ : 18 เดือน

เหมาะสำหรับ : ทำก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ และก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นทุกชนิด


ซุปน้ำฟ้าไทย รสหมู

ประเภทสินค้า : ซุปน้ำ

รสชาติ : รสหมู

ขนาด : 25 มิลลิลิตร (ใช้กับน้ำ 1 ลิตร)

ราคา (ปลีก) : 5 บาท

อายุ : 18 เดือน

เหมาะสำหรับ : ซุปแกงจืดทุกเมนู


ซุปน้ำฟ้าไทย รสไก่

ประเภทสินค้า : ซุปน้ำ

รสชาติ : รสไก่

ขนาด : 25 มิลลิลิตร (ใช้กับน้ำ 1 ลิตร)

ราคา (ปลีก) : 5 บาท

อายุ : 18 เดือน

เหมาะสำหรับ : ซุปแกงจืดทุกเมนู


น้ำซุปชาบูเข้มข้น

ประเภทสินค้า : น้ำซุปชาบูเข้มข้น

รสชาติ : ชาบู

ขนาด : 200 มิลลิลิตร (ใช้กับน้ำ 1.5 ลิตร)

ราคา (ปลีก) : 39 บาท

อายุ : 18 เดือน

เหมาะสำหรับ : ทำเมนูชาบูน้ำดำ


น้ำซุปแจ่วฮ้อนเข้มข้น

ประเภทสินค้า : น้ำซุปแจ่วฮ้อนเข้มข้น

รสชาติ : แจ่วฮ้อน

ขนาด : 170 มิลลิลิตร (ใช้กับน้ำ 1.5 ลิตร)

ราคา (ปลีก) : 39 บาท

อายุ : 18 เดือน

เหมาะสำหรับ : ทำเมนูแจ่วฮ้อน


น้ำซุปหม่าล่าเข้มข้น

ประเภทสินค้า : น้ำซุปหม่าล่าเข้มข้น

รสชาติ : หม่าล่า

ขนาด : 150 มิลลิลิตร (ใช้กับน้ำ 750 มิลลิลิตร)

ราคา (ปลีก) : 49 บาท

อายุ : 18 เดือน

เหมาะสำหรับ : ทำเมนูน้ำซุปหม่าล่า


น้ำซุปกิมจิเข้มข้น

ประเภทสินค้า : น้ำซุปกิมจิเข้มข้น

รสชาติ : กิมจิ

ขนาด : 160 มิลลิลิตร (ใช้กับน้ำ 600 มล.)

ราคา (ปลีก) : 49 บาท

อายุ : 18 เดือน

เหมาะสำหรับ : ทำเมนูซุปกิมจิ


น้ำมะนาว

ประเภทสินค้า : น้ำมะนาว

ขนาด : 300 / 700 / 1000 มิลลิลิตร

ราคา (ปลีก) : 10 / 20 / 25 บาท

อายุ : 12 เดือนเหมาะสำหรับ : ปรุงได้ทั้งเมนูอาหารและเครื่องดื่มค๊อกเทล เช่น น้ำพันซ์ ชามะนาว


ผงรสมะนาว

ประเภทสินค้า : ผงรสมะนาว

ขนาด : 70 / 400 กรัม

ราคา (ปลีก) : 25 / 95 บาท

อายุ : 12 เดือนเหมาะสำหรับ : ใช้ปรุงได้ทั้งอาหารคาว หวาน เครื่องดื่ม และเบเกอรี่


ซอสปรุงสำเร็จรูป

ประเภทสินค้า : ซอสรสต้มยำ

รสชาติ : ต้มยำ

ขนาด : 75 กรัม

ราคา (ปลีก) : 20 บาท

อายุ : 12 เดือนเมนูแนะนำ : ต้มยำกุ้ง ข้าวผัดต้มยำ มักกะโรนีผัดต้มยำแห้ง


ซอสปรุงสำเร็จรูป

ประเภทสินค้า : ซอสแกงเขียวหวาน

รสชาติ : แกงเขียวหวาน

ขนาด : 75 กรัม

ราคา (ปลีก) : 20 บาท

อายุ : 12 เดือนเมนูแนะนำ : แกงเขียวหวาน ข้าวผัดแกงเขียวหวาน สปาเกตตี้แกงเขียวหวาน


ซอสปรุงสำเร็จรูป

ประเภทสินค้า : ซอสผัดผงกะหรี่

รสชาติ : ผัดผงกะหรี่

ขนาด : 75 กรัม

ราคา (ปลีก) : 20 บาท

อายุ : 12 เดือนเมนูแนะนำ : ปูผัดผงกะหรี่ ข้าวราดแกงกะหรี่ สปาเกตตี้ผัดผงกะหรี่ซีฟู๊ด


ซอสปรุงสำเร็จรูป

ประเภทสินค้า : ซอสรสต้มข่า

รสชาติ : ต้มข่า

ขนาด : 75 กรัม

ราคา (ปลีก) : 20 บาท

อายุ : 12 เดือนเมนูแนะนำ : ต้มข่าไก่ สปาเกตตี้ต้มข่า


ซอสปรุงสำเร็จรูป

ประเภทสินค้า : ซอสพะโล้

รสชาติ : พะโล้

ขนาด : 75 กรัม

ราคา (ปลีก) : 20 บาท

อายุ : 12 เดือนเมนูแนะนำ : ไข่พะโล้ ข้าวขาหมู ตีนไก่ตุ๋นพะโล้


ซอสปรุงสำเร็จรูป

รสชาติ : ต้มยำขนาด : 900 กรัม (ปรุงได้ 30 ชาม)ราคา (ปลีก) : 150 บาทอายุ : 12 เดือนเหมาะสำหรับ : ต้มยำกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้น, ข้าวผัดต้มยำทะเล และ เมนูต้มยำทุกชนิด


ผงเขย่า

ประเภทสินค้า : ผงเขย่า

รสชาติ : รสชีส

ขนาด : 100 / 500 กรัม

ราคา (ปลีก) : 25 / 110 บาท

อายุ : 12 เดือน

เหมาะสำหรับ : คลุกกับของทอดได้ทุกเมนู


ผงเขย่า

ประเภทสินค้า : ผงเขย่า

รสชาติ : รสปาปริก้า

ขนาด : 100 / 500 กรัม

ราคา (ปลีก) : 25 / 110 บาท

อายุ : 12 เดือน

เหมาะสำหรับ : คลุกกับของทอดได้ทุกเมนู


ผงเขย่า

ประเภทสินค้า : ผงเขย่า

รสชาติ : รสบาร์บีคิว

ขนาด : 100 / 500 กรัม

ราคา (ปลีก) : 25 / 110 บาท

อายุ : 12 เดือน

เหมาะสำหรับ : คลุกกับของทอดได้ทุกเมนู


ผงเขย่า

ประเภทสินค้า : ผงเขย่า

รสชาติ : วิงซ์แซ่บ

ขนาด : 100 กรัม

ราคา (ปลีก) : 25 บาท

อายุ : 12 เดือน

เหมาะสำหรับ : คลุกกับของทอดได้ทุกเมนู


ซอสหมักนุ่ม

ประเภทสินค้า : ซอสหมักนุ่ม

ขนาด : 200 / 800 กรัม

ราคา (ปลีก) : 20 / 69 บาท

อายุ : 12 เดือน

เหมาะสำหรับ : หมักเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่ต้องการให้เนื้อนุ่ม


น้ำจิ้มสุกี้

ประเภทสินค้า : น้ำจิ้มสุกี้

ขนาด : 500 กรัม

ราคา (ปลีก) : 40 บาท

อายุ : 12 เดือนเหมาะสำหรับ : จิ้มเนื้อสัตว์, ลูกชิ้น, วุ้นเส้น และ ผักต่างๆ รับประทานร่วมกับเมนูสุกี้


น้ำปลาร้าต้มสุก ฟ้าไทย

ประเภทสินค้า : น้ำปลาร้าต้มสุก

ขนาด : 400 มิลลิลิตร

ราคา (ปลีก) : 25 บาท

อายุ : 24 เดือน

เหมาะสำหรับ : ใส่กับอาหารประเภทส้มตำ ยำ และแกงทุกเมนู