ฟ้าไทย

ผงปรุงรสหมู “ฟ้าไทย” มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศสูง ได้รับเครื่องหมาย เชลล์ชวนชิม จึงมั่นใจในเรื่องของคุณภาพ และรสชาติ ที่จะช่วยเติมความสุข ทุกความอร่อย ให้กับทุกมื้ออาหารของคุณทั้งเมนู ผัด ทอด ต้ม หมัก ยำ

Products

Seasoning Powder

Product Category : Seasoning Powder

Flavor : Pork

Size : 12 (packet, pack) / 75 / 165 / 425 / 850 / 1200 / 1500 grams

Retail price : 3 / 12 / 25 / 55 / 95 / 115 / 130 Baht

Shelf life : 12 months

Suitable for : Stir-frying, Deep-frying, Soup, Marinade or Seasoning salad


Seasoning Powder

Product Category : Seasoning Powder

Flavor : Chicken

Size : 12 (packet, pack) / 75 / 165 / 425 / 850 grams

Retail price : 3 / 12 / 25 / 55 / 95 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Suitable for : Stir-frying, Deep-frying, Soup, Marinade or Seasoning salad


Seasoning Powder

Product Category : Seasoning Powder

Flavor : Mushroom

Size : 75 / 165 / 850 grams

Retail price : 12 / 25 / 95 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Suitable for : Stir-frying, Deep-frying, Soup, Marinade or Seasoning salad


Seasoning Powder

Product Category : Instant Clear Soup Powder

Flavor : Clear Soup

Size : 75 / 165 / 425 / 850 grams

Retail price : 12 / 25 / 55 / 95 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Suitable for : Clear noodle soup, Porridge and all clear soup menus


Seasoning Powder

Product Category : Instant Brown Soup Powder

Flavor : Brown Soup

Size : 75 / 165 / 850 grams

Retail price : 12 / 25 / 95 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Suitable for : Brown soup menus, Brown noodle soup and stewed recipes


Seasoning Powder

Product Category : Seasoning Powder

Flavor : Vegetable

Size : 150 grams

Retail price : 25 Baht

Shelf life : 12 months

Suitable for : Stir-frying, Deep-frying, Soup, Marinade or Seasoning salad


Concentrated Noodle Soup

Product Category : Concentrated Noodle Soup

Flavor : Clear soup

Size : 80 / 350 grams (per 12 liters of water)

Retail price : 12 / 25 Baht

Shelf life : 12 months

Suitable for : Clear noodle soup, Pink seafood noodle soup and all clear soup menus


Concentrated Noodle Soup

Product Category : Concentrated Noodle Soup

Flavor : Brown SoupSize : 80 / 350 grams (per 12 liters of water)

Retail price : 12 / 25 Baht

Shelf life : 12 months

Suitable for : Thicken noodle soup, Stewed noodle soup and all brown soup menus


Concentrated Noodle Soup

Product Category : Concentrated Noodle Soup

Flavor : Pa-Lo Soup

Size : 350 grams (per 5 liters of water)

Retail price : 25 Baht

Shelf life : 12 months

Suitable for : Duck noodle soup, Chinese roll noodle soup,

Stewed pork leg and all Pa-Lo soup menus


Instant Concentrated Noodle Soup

Product Category : Instant Concentrated Noodle Soup

Flavor : Beef

Size : 350 grams (per 12 liters of water)

Retail price : 25 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified 

Suitable for : Wonton noodle soup and Shrimp wonton soup


Instant Concentrated Noodle Soup

Product Category : Instant Concentrated Noodle Soup

Flavor : Egg Noodle and Wonton

Size : 350 grams (per 12 liters of water)

Retail price : 25 Baht

Shelf life : 12 months

Suitable for : Wonton noodle soup and Shrimp wonton soup


Concentrated Japanese Sukiyaki Soup

Product Category : Concentrated Japanese Sukiyaki Soup   

Flavor : Japanese Sukiyaki

Size : 200 ml (per 1.5 liters of water)

Retail price : 39 Baht

Shelf life : 12 months

Suitable for : Japanese Sukiyaki Soup


Instant Concentrated Soup Pork Flavored

Product Category : Instant Concentrated Soup

Flavor : Pork 

Size : 25 ml (per 1 liters of water)

Retail price : 5 Baht

Shelf life : 12 months

Suitable for : All soup menus


Instant Concentrated Soup Chicken Flavored

Product Category : Instant Concentrated Soup

Flavor : Chicken 

Size : 25 ml (per 1 liters of water)

Retail price : 5 Baht

Shelf life : 12 months

Suitable for : All soup menus


Lime Juice

Product Category : Lime Juice

Size : 300 / 500 / 700 / 1000 ml

Retail price : 10 / 15 / 20 / 25 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Suitable for : Flavoring both food and beverage such as fruit punch

and lemon tea


Sukiyaki sauce

Product Category : Sukiyaki sauce

Size : 500 grams

Retail price : 35 Baht

Baht Shelf life : 9 monthsHalal Certified

Suitable for : Dipping meat, meatballs, glass noodles, vegetables

and consumed with Sukiyaki


Marinade Sauce

Product Category : Marinade Sauce

Size : 200 / 800 grams

Retail price : 20 / 69 Baht

Shelf life : 12 months

Suitable for : Marinating all types of meat to keep it tender


Sauce

Product Category : Tom Yum SauceFlavor : Tom YumSize : 1000 grams (Serves 30)Retail price : 135 BahtShelf life : 12 monthsHalal CertifiedSuitable for : Tom Yum soup, Tom Yum noodle soup,Seafood Tom Yum fried rice and all Tom Yum menus


Sauce

Product Category : Yellow Curry Stir-Fried Sauce

Flavor : Yellow Curry

Size : 1000 grams (Serves 35)

Retail price : 135 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Suitable for : Sauteed crab in curry, Curry on rice, Fried rice

with curry powder and all curry menus


Sauce

Product Category : Green Curry Sauce

Flavor : Green Curry

Size : 1000 grams (Serves 26)

Retail price : 135 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Suitable for : Green Curry soup, Green Curry fried rice,

Green Curry spaghetti and all Green Curry menus


Sweet Chili Sauce

Product Category : Sweet Chili Sauce

Size : 1000 grams

Retail price : 30 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Suitable for : Dipping with all kinds of grilled or fried menus


Lime Powder Seasoning

Product Category : Lime Powder Seasoning

Size : 70 / 400 grams

Retail price : 25 / 85 Baht

Shelf life : 9 monthsHalal Certified

Suitable for : Savory, Desserts, Drinks and Bakery


Thai Cooking Set

Product Category : Tom Yum Thai Cooking Set

Flavor : Tom Yum

Size : 75 grams

Retail price : 70 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Suitable for : Authentic Thai Menu Creamy River Prawn Tom Yum


Thai Cooking Set

Product Category : Green Curry Thai Cooking Set

Flavor : Green Curry

Size : 161 grams

Retail price : 70 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Suitable for : Authentic Thai Menu Chicken Green Curry


Thai Cooking Set

Product Category : Tom Kha Thai Cooking Set

Flavor : Tom Kha

Size : 120 grams

Retail price : 70 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Suitable for : Authentic Thai Menu Chicken Tom Kha


Ready To Cook Sauce

Product Category : Tom Yum Sauce

Flavor : Tom Yum

Size : 100 grams

Retail price : 20 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Recommended Menu : Tom Yum fried rice, Tom Yum pasta


Ready To Cook Sauce

Product Category : Green Curry Sauce

Flavor : Green Curry

Size : 100 grams

Retail price : 20 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Recommended Menu : Green Curry fried rice, Green Curry spaghetti


Ready To Cook Sauce

Product Category : Yellow Curry Stir-Fried Sauce

Flavor : Yellow Curry

Size : 100 grams

Retail price : 20 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Recommended Menu : Curry fried rice, Yellow Curry stir-fried pasta


Ready To Cook Sauce

Product Category : Tom Kha Sauce

Flavor : Tom Kha

Size : 100 grams

Retail price : 20 Baht

Shelf life : 12 monthsHalal Certified

Recommended Menu : Tom Kha spaghetti


Fermented Fish Sauce

Product Category : Fermented Fish Sauce

Size : 400 ml 

Retail price : 25 Baht

Shelf life : 12 months

Suitable for : Adding with all kinds of spicy salad or soup menus