อากาเนะ

ผงชูรสแท้ “อากาเนะ” ตราต้นไม้แดง ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้หอมอร่อย กลมกล่อมและนัวยิ่งขึ้นผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100%

ฟ้าไทย

ผงปรุงรสหมู “ฟ้าไทย” มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศสูง ได้รับเครื่องหมาย เชลล์ชวนชิม จึงมั่นใจในเรื่องของคุณภาพ และรสชาติ ที่จะช่วยเติมความสุข ทุกความอร่อย ให้กับทุกมื้ออาหารของคุณทั้งเมนู ผัด ทอด ต้ม หมัก ยำ

Products

Seasoning Powder

Product Category : Seasoning Powder

Flavor : Pork

Size : 10 (packet, pack) / 75 / 165 / 425 / 850 / 1200 / 1500 grams

Retail price : 2 / 12 / 25 / 55 / 95 / 115 / 130 Baht

Shelf life : 1 year

Suitable for : Stir-frying, Deep-frying, Soup, Marinade or Seasoning salad


Seasoning Powder

Product Category : Seasoning Powder

Flavor : Chicken

Size : 10 (packet, pack) / 75 / 165 / 425 / 850 grams

Retail price : 2 / 12 / 25 / 55 / 95 Baht

Shelf life : 1 yearHalal Certified

Suitable for : Stir-frying, Deep-frying, Soup, Marinade or Seasoning salad


Seasoning Powder

Product Category : Seasoning Powder

Flavor : Mushroom

Size : 75 / 165 / 850 grams

Retail price : 12 / 25 / 95 Baht

Shelf life : 1 yearHalal Certified

Suitable for : Stir-frying, Deep-frying, Soup, Marinade or Seasoning salad


Seasoning Powder

Product Category : Instant Clear Soup Powder

Flavor : Clear Soup

Size : 75 / 165 / 425 / 850 grams

Retail price : 12 / 25 / 55 / 95 Baht

Shelf life : 1 yearHalal Certified

Suitable for : Clear noodle soup, Porridge and all clear soup menus


Seasoning Powder

Product Category : Instant Brown Soup Powder

Flavor : Brown Soup

Size : 75 / 165 / 850 grams

Retail price : 12 / 25 / 95 Baht

Shelf life : 1 year

Suitable for : Brown soup menus, Brown noodle soup and stewed recipes


Instant Concentrated Noodle Soup

Product Category : Instant Concentrated Noodle Soup

Flavor : Beef

Size : 350 grams (per 12 liters of water)

Retail price : 25 Baht

Shelf life : 1 year

Suitable for : Wonton noodle soup and Shrimp wonton soup


Concentrated Noodle Soup

Product Category : Concentrated Noodle Soup

Flavor : Brown SoupSize : 350 grams (per 12 liters of water)

Retail price : 25 Baht

Shelf life : 1 year

Suitable for : Thicken noodle soup, Stewed noodle soup and all brown soup menus


Concentrated Noodle Soup

Product Category : Concentrated Noodle Soup

Flavor : Pa-Lo Soup

Size : 350 grams (per 5 liters of water)

Retail price : 25 Baht

Shelf life : 1 year

Suitable for : Duck noodle soup, Chinese roll noodle soup,

Stewed pork leg and all Pa-Lo soup menus


Concentrated Noodle Soup

Product Category : Concentrated Noodle Soup

Flavor : Clear soup

Size : 350 grams (per 12 liters of water)

Retail price : 25 Baht

Shelf life : 1 year

Suitable for : Clear noodle soup, Pink seafood noodle soup and all clear soup menus


Instant Concentrated Noodle Soup

Product Category : Instant Concentrated Noodle Soup

Flavor : Egg Noodle and Wonton

Size : 350 grams (per 12 liters of water)

Retail price : 25 Baht

Shelf life : 1 year

Suitable for : Wonton noodle soup and Shrimp wonton soup


Lime Juice

Product Category : Lime Juice

Size : 500 / 1000 ml.

Retail price : 10 / 20 Baht

Shelf life : 1 yearHalal Certified

Suitable for : Flavoring both food and beverage such as fruit punch

and lemon tea


Sukiyaki sauce

Product Category : Sukiyaki sauce

Size : 500 grams

Retail price : 35 Baht

Baht Shelf life : 9 monthsHalal Certified

Suitable for : Dipping meat, meatballs, glass noodles, vegetables

and consumed with Sukiyaki


Marinade Sauce

Product Category : Marinade Sauce

Size : 200 / 800 grams

Retail price : 20 / 69 Baht

Shelf life : 1 yearHalal Certified

Suitable for : Marinating all types of meat to keep it tender


Tom Yum Sauce

Product Category : Tom Yum Sauce

Flavor : Tom Yum

Size : 1000 grams (Serves 30)

Retail price : 135 Baht

Shelf life : 1 yearHalal Certified

Suitable for : Tom Yum soup, Tom Yum noodle soup,

Seafood Tom Yum fried rice and all Tom Yum menus


Yellow Curry Stir-Fried Sauce

Product Category : Yellow Curry Stir-Fried Sauce

Flavor : Yellow Curry

Size : 1000 grams (Serves 35)

Retail price : 135 Baht

Shelf life : 1 year

Suitable for : Sauteed crab in curry, Curry on rice, Fried rice

with curry powder and all curry menus


Sweet Chili Sauce

Product Category : Sweet Chili Sauce

Size : 1000 grams

Retail price : 36 Baht

Shelf life : 1 yearHalal Certified

Suitable for : Dipping with all kinds of grilled or fried menus


Lime Powder Seasoning

Product Category : Lime Powder Seasoning

Flavor : Lime

Size : 70 / 400 grams

Retail price : 25 / 85 Baht

Shelf life : 9 monthsHalal Certified

Suitable for : Savory, Desserts, Drinks and Bakery